SV. MICHELSEN CHOKOLADE  HAZELNUTS WITH WHITE CHOCOLATE AND BLUEBERRY

SV. MICHELSEN CHOKOLADE HAZELNUTS WITH WHITE CHOCOLATE AND BLUEBERRY

Regular price 60,00 kr Sale

Hazelnuts with white chocolate and blueberry. 150 g.