Terms of trade (Handelsbetingelser)

Handels- og leveringsbetingelser:+
Delicious by Nordic ejes af: Delicious by Nordic Export ApS
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på Delicious by Nordic online hjemside til levering Worldwide.
Du kan kontakte Delicious by Nordic via e-mail: info@deliciousbynordic.com.
Bestilling og betaling
Delicious by Nordic online website er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle, dog kan det være lukket pga. vedligeholdelse.
For at handle på Delicious by Nordic online website skal du være min. 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, og du ønsker at købe alligevel, så kontakt os via email, og vi finder en løsning for hvordan du kan foretage køb af vores produkter.
Du skal vælge de varer og du kan købe dem ved at lægge dem i ”indkøbskurven”. Du kan helt frem til selve bestillings tidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne. Eventuelle ekstra betalinger for fx fragt og betalingskort gebyrer vil først blive udregnet, umiddelbart inden du er klar til betale.
Hvis du har rabatkode kan du indsætte dette inden du skal til at betale. Det er vigtigt at du holder øje med dette, skulle det ske at du ikke nåede at få rabat selvom du havde en rabatkode, så kontakt hurtigt muligt vores service medarbejder på email.
Når du er klar til at bestille, klikker du på ”Til kassen”, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalings form.
Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ”Bestil og betal”. Herefter går din ordre videre til Delicious by Nordic og kan ikke længere ændres.
Du er forpligtet til at oplyse en korrekt adresse til leveringen af produkterne. Hvis adressen ikke kan bekræftes, forbeholder Delicious by Nordic sig ret til at tilbageholde levering og annullere ordren. I dette tilfælde vil du blive kontaktet af vores service medarbejder.
Annullering af ordrer
Delicious by Nordic kan annullere en ordre, hvis ikke det er muligt at levere den bestilte vare. Du vil blive kontaktet af vores service medarbejder hvis en sådan situation skulle opstå, ligesom enhver betaling eller reservation foretaget på et betalingsmiddel vil blive returneret/annulleret.
Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse
Når du har bestilt et produkt hos os, modtager du en kvittering pr. e-mail for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse/salgs kvittering fra os.
Returnering
Hvis du ønsker at returnerer et produkt, du bedes kontakte vores service medarbejder som vil hjælpe med processen. Når produkterne skal returneres bør du sikre at disse er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/produkterne, indtil vi modtager den. Det er vigtigt at du gemmer kvittering fra speditør samt evt. track and trace-nummer og evt. din dialog med vores service medarbejder. Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af produktet, hvis du fortryder. Hvis du returnerer produkterne, der er købt med via et Delicious by Nordic gavekort, får du et til gode bevis på det pågældende beløb.
VIGTIGT
- Vi forventer, at du afsender produkterne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse eller dialog med vores service medarbejder som bekræfter returnering af produkterne, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt.
- Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.
- VI forventer at produkterne har samme stand som da vi afsendte den. (Indpakning osv.)
- Dokumentation for dit køb samt returformular
- Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb.
- Told regler: Kunden er selv ansvarlig for at betale told, hvis det på kræves i det pågældende land. Delicious by Nordic kan ikke holdes ansvarlig for denne omkostning.
 
Tilbagebetaling / refusion
Når Delicious by Nordic modtager produkterne, kontrollerer vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet. Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købs beløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.
BEMÆRK:
Du kan miste dit købs beløb, helt eller delvist. Det sker, hvis værdien af produkterne er forringet, fordi
• Hvis du har taget produktet i brug så vil det ikke få dit beløb tilbage,
• den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
• du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype m.m.
• Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
• Du skal kontakte os inden for ”rimelig tid” Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved produktet. Vi anbefaler, at du reklamerer hurtigt som mulig,
• Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til info@deliciousbynordic.com
For at vi kan vurdere din reklamation, skal vi bede dig om følgende:
1. Send os en kort beskrivelse af, hvordan skaden eller defekten er opstået. Bemærk venligst, at du bør kontakte vores service medarbejder på email: info@deliciousbynordic.com, så snart du opdager defekten.
2. For at dokumentere defekten skal du sammen med beskrivelsen sende 4-5 billeder.
Defekten skal fremgå tydeligt på minimum ét af billederne. Derudover skal du sikre, at dine fotografier viser hele produktet
3. Send billederne pr. e-mail til info@deliciousbynordic.com
4. Oplys venligst hvilket ordrenummer varen er købt på – eller vedlæg kopi af ordrebekræftelse/kvittering
5. Efter vi har modtaget dine billeder, behandler vi hurtigst muligt din reklamation.
I tilfælde af at du skal returnere produkter under en reklamationsag, så vil Delicious by Nordic service medarbejder kontakte dig for yderligere information. Du skal sende produkterne til efter aftale med vores service medarbejder:

Delicious by Nordic Export ApS
Skøjtevej 27E
2770 Kastrup
Husk at produktet altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/produkterne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track and trace-nummer.
• Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.
Gavekort
Brug af gavekort kræver din accept af følgende vilkår og betingelser. Det elektroniske gavekort kan beholdes og udløber efter 1 år fra udstedelsesdato.
Gavekortets størrelse kan maksimalt udgøre kr. 500. Vi tager ikke ansvar for bortkomne, ødelagte, stjålne eller de-aktiverede gavekort. Vi forbeholder os retten til at ændre disse regler.
Gavekortet gælder som betaling eller delbetaling, når du handler hos Delicious by Nordic. Beløbet, du handler for, trækkes fra saldoen, og er der et restbeløb, vil du få tilsendt et nyt gavekort via mail med restbeløbet. Gavekort kan IKKE ombyttes til kontanter.
Rabatkoder (Vouchers)
Vi tilbyder med jævne mellemrum rabatkoder som et led i vores markedsføring. Disse koder er kun gyldige i begrænsede perioder og kan være underlagt særlige betingelser. Koderne kan være begrænset til kun at kunne benyttes i forbindelse med særlige produkter, kategorier eller mærker.
Når du benytter en rabatkode skal du købe for det angivne minimumsbeløb. Hvis du køber for mindre end det angivne minimumsbeløb, vil differencen ikke blive refunderet. Enhver rabatkode du ønsker at benytte skal indtastes i købsforløbet, inden du betaler ordren. Du kan ikke få godskrevet en glemt rabatkode efter ordren er placeret. Der kan kun benyttes 1 rabatkode pr. ordre.
Rabatkoderne er ikke personlige, og kan bruges af ihændehaveren. Rabatkoderne har ingen kontantværdi og kan ikke indløses til kontanter, til gode beviser eller lignende.
I tilfælde af bedrageri, forsøg på svindel eller i tilfælde af mistanke om andre ulovlige aktiviteter i forbindelse med indløsning af rabatkoder, er vi berettiget til at annullere rabatkoden, at annullere ordren hvorpå rabatkoden er benyttet og blokere din mulighed for at handle på Delicious by Nordic for bestandigt.
Persondata
For at kunne handle på Delicious by Nordic skal du som minimum oplyse:
• Navn
• Adresse
• E-mail adresse
• Telefon/mobilnummer
Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.
Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.
Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden.
Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kundeservice via e-mail info@deliciousbynordic.com
Cookies
Ved at benytte Delicious by Nordic accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.
Misligholdelse
I tilfælde af at kunden misligholder forpligtigelser i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser kan Delicious by Nordic afbryde eller begrænse din brug af Delicious by Nordics website, ligesom ordrer ikke vil kunne placeres.
Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse
• Kunden giver urigtige oplysninger om navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer
• Kunden udøver chikane mod Delicious by Nordic, vores medarbejdere eller vores kunder
Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@deliciousbynordic.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, indgive en klage til
Forbrugerklagenævnet.
Lovvalg og værneting
Køb af produkter på Delicious by Nordic online site er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.